Захиалгаар бүтээл туурвихтай холбоотой заалтыг орчуулгын ажил захиалгаар гүйцэтгэхэд хэрэглэж болно. Орчуулга хийхэд юуны өмнө эх бүтээлийн зохиогчийн эрх эзэмшигчээс нь албан ёсны зөвшөөрөл авсан байх шаардлагатай. Зөвшөөрөлгүй орчуулбал дараа нь асуудалд орж магадгүй. Ном, хэвлэлийн зохиогчийн эрх ихэнхдээ publishing company-д байдаг. Зохиогчид нь биш. Гэхдээ зохиогч нь өөрөө эрхээ эзэмших нь ч бий. Ямар ч гэсэн холбоо барьж ямар зорилгоор орчуулах гэж байгаа, тэрийгээ яаж ашиглах энэ тэр гэсэн ерөнхий байдлаа танилцуулаад зөвшөөрөл хүссэн нь дээр. Тэгээд төлбөртэй, эсвэл үнэ төлбөргүйгээр орчуулж ашиглах зөвшөөрөл авчих хэрэгтэй. Захиалагч нь өөрөө, эсвэл гүйцэтгэгч нь хэн нь байх нь хамаагүй, зөвшөөрөл авах нь чухал. Хэн нь зөвшөөрөл авах талаар захиалгаар ажил гүйцэтгэх гэрээндээ тусгаж болно. Орчуулга хийгдсэний дараа орчуулгийн бүтээлд бие даасан зохиогчийн эрх үүсдэг. Үүсмэл бүтээлийн зохиогчийн эрх гэсэн үг.

Нэг талаас захиалагч нь бүтээл захиалж хийлгэх, нөгөө талаас захиалга авч бүтээл туурвих нь их түгээмэл байдаг. Энд хэд хэдэн онцлог бий.
– Энэ хэлцлийн зүйл нь зохиогчийн эрхийн бүтээл гэж тооцогдох юу ч байж болно. Дуу, шүлэг, зураг, баримал, кино гэх мэт. Орчуулга гэх мэт үүсмэл бүтээлийг мөн захиалгаар бүтээж болно. Өмнө хэлсэнчлэн зөвшөөрлийг нь аваад шүү дээ.
– Ихэнх тохиолдолд захиалагч нь бүтээлийг өмчлөх эд хөрөнгийн эрхийг эзэмшдэг. Харин ямар ч тохиолдолд бүтээл өмчлөх амины эрх захиалагчид шилжихгүй. Амины эрх гэдэгт бүтээлдээ нэр өгөх, бүтээлийн зохиогч гэж тооцогдох, бүтээлийг нийтэд танилцуулах, тоглох, үзүүлэх үед нэрийг дурдах зэрэг эрх хамаардаг. Энэ амины эрх хэзээ ч шилждэггүй. Зүйрлэх юм бол хүүхэд өргөж авсан хүн би төрүүлсэн гэж хэлэх эрхгүй биздээ. төрүүлсэн эх нь л төрүүлсэн эх гэж тооцогдохтой адил юм даа. Бүтээл нь захиалгаар хийгдсэн, худалдагдсан, албан үүргийн дагуу хийгдсэн гээд ямар ч нөхцөл байдалд байлаа гээд зохиогчийн амины эрх хөндөгддөггүй.
Бүтээл ашиглахтай холбоотой зохиогчийн эрх харин гэрээний дагуу захиалагчид шилжих учиртай. Энэ нь бүтээлийг ашиглах, худалдах, үүсмэл бүтээл туурвих, түрээслэх гээд орлого олохтой холбоотой, эзэмшилдээ байлгахтай холбоотой эрх юм.
– Зохиогчийн эрхийн бүтээлийг захиалгаар туурвих нь захиалагч талаас тэрхүү бүтээлийг бий болгох, эзэмших, өмчлөх, ашиглах ашиг сонирхол болон санхүүгийн боломжид үндэслэгддэг. Харин тэрхүү сонирхогч этгээд нь өөрөө тэр бүтээлийг туурвих нөөц бололцоо, үүнд жишээлбэл авьяас, ур чадвар, мэдлэг, мэргэжил, дадлага, туршлага, боловсрол, сонирхол, мэдээллийн бааз, нэр хүнд, чанарын баталгаа гэх мэт зүйл байхгүй учраас гүйцэтгэгч буюу зохиогч, уран бүтээлчид хандаж байгаа хэрэг.
– Захиалгыг талууд аман байдлаар тохиролцож болох юм. Хоорондоо ярилцаад, үнэ хөлс, цаг хугацаа, бүтээлд тавигдах нөхцөл зэргээ итгэлцлийн үндсэн дээр тохирч болох талтай. Гэхдээ болж өгвөл цаасан дээр гэрээ хийсэн нь дээр. Ялангуяа бүтээлийн зохиогчийн эрхийн талаар тодорхой дурдахгүй бол дараа нь маргаан гараад байдаг тал бий.
– Гэрээг болж өгвөл загвар ашиглалгүй, гэрээний нөхцлүүдээ маш сайн тусгаад, дараа нь маргаан гарвал яах вэ гэдэг талаас нь сайн бодож хийвэл зүгээр. Иргэний хуульд заагдсан гэрээний ерөнхий нөхцлүүдийн хүрээнд хийгдэх ёстой.