Домайн нэрийн талаар гарсан нийтлэлийн линкийг дор хавсаргав.

http://www.shudarga.mn/?dazo=news&newsid=3648&catid=14

Advertisements