Монгол Улсын оюуны өмчийн үндэсний стратеги боловсруулахаар төслийн баг ажиллаж байна. Эхний ажил нь нийтийн санал асуулга бөгөөд Та бүхнийг энэ санал асуулгад оролцохыг урьж байна. Санал асуулгыг бүх л насны, ямар мэргэжил, боловсрол, сонирхолтой хүн бөглөж болох юм.