Оюуны өмчийн үнэлгээ хийх олон аргачлал байдаг. Өртгөөр тооцох, ашиг орлогоор тооцох, гэрээний үнээр тооцох гэх мэт.

Advertisements