“Монгол орны маань генетикийн нөөц эзэнгүй, үнэгүй байна” гэсэн нэртэй ярилцлага өнгөрсөн онд гарсан байна. Линк нь http://www.mongolnews.mn/old/unuudur.php?n=37855  Энд бичихдээ монгол оронд генетикийн нөөцийн 19 000 гаруй зүйл байгаа гэжээ.
 
Advertisements