Оюуны өмчийн талаар блог нээлээ. Санал бодлоо нэмэрлэхийг зочилсон хүмүүст хүсье.