Генетикийн нөөц /genetic resource/-гэдгийг Андын нурууны нийгэмлэг /Andean Community/-ийн 391 дүгээр шийдвэрт “all biological material that contains genetic information of value or of real or potential use” гэж тодорхойлсон байна. Холбоос нь http://www.comunidadandina.org/ingles/normativa/d391e.htm

Мөн Этиофийн генетикийн нөөцтэй холбоотой нэг баримт бичигт “genetic resource” means any genetic material of biological resource containing genetic information having actual or potential value for humanity and it including derivatives” гэж тодорхойлжээ.
Advertisements