Бернийн конвенцийн гишүүн орнууд

Сэтгэгдэл бичих

Advertisements

Оюуны өмчийн талаар

Сэтгэгдэл бичих

Орчин үеийн эдийн засгийн түүхэн дэх чөлөөт худалдааны хамгийн том гэрээ хийгдэхээр дуншаад даруй 10 гаруй жил болж байна. Энэхүү олон талт гэрээ (англиар Trans-Pacific Partnership буюуTPP) номхон далайн бүс нутагт орших Америкийн Нэгдсэн Улс, Япон, Мексик, Канад, Австрали, Малайз, Чили, Сингапур, Перу, Вьеьнам, Шинэ Зеланд, Бруней улсуудын хооронд хийгдэхээр байна. Зарим нэг ойлголт авах бол https://news.yahoo.com/video/now-trans-pacific-partnership-202415361.html линкээр хандан үзэж болно.

Питерсоны институтаас гаргасан судалгаагаар эдгээр улсууд нь дэлхийн дотооодын нийт бүтээгдэхүүний 40 хувийг үйлдвэрлэн гаргадаг гэжээ. Хэр далайцтай гэрээ болох нь энэ тооноос л харагдана. Гэрээ бол гэрээ. Хэлэлцэн тохирогч талуудын хоорондын хэлэлцэн тохиролцоо болон сайн дурын үндсэн дээр хийгддэг зүйл.

Гэхдээ зарим нэг асуудал байгаа юм. Ихээхэн нууцлаг байдалд хийгдэж байгаа бөгөөд төслийн бичиг баримт нь нууц.  Америкийн нэгдсэн улсын хэмжээнд зөвхөн Конгрессийн гишүүд болон Конгрессийн тамгын газрын зарим нэг ажилтан л гэрээний төсөлтэй танилцах эрхтэй юм байна. Тэд хуулбар хийх эрхгүй, мөн төслийг хадгалж байгаа тусгай өрөөнд орохдоо тэмдэглэл хийх зүйл авч орж болохгүй. Энэ талаар Си-Эн-Эн агентлагын Эрик Бреднерийн бичсэн нийтлэлийг   http://edition.cnn.com/2015/06/11/politics/trade-deal-secrecy-tpp линкээр орж үзэж болно.

2013 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр Викилийкс сайт дээр энэхүү гэрээний нэг бүлгийг нийтэд ил болгосон. Энэ бол оюуны өмчийн талаархи бүлэг юм. Гэрээ 30 бүлэгтэй бөгөөд нэг бүлэг нь бүхэлдээ оюуны өмчийн талаар ажээ.

Зохиогчийн эрхийг балансад тусгах тухай

1 Сэтгэгдэл

Зохиогчийн эрхийн бүтээлийг үнэлээд балансдаа тусгаж болно. Зохиогч бүтээлээ үнэлэх эрхтэй гэж Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуульд байгаа. Тиймээс зохиогч нь өөрөө бүтээлээ үнэлэх, өөрөөр хэлбэр төдөн төгрөг болно гэж тогтоох эрхтэй. Гэхдээ энэ бол “бүтээлийн үнэлгээ”ний талаар ярьж байгааг анхаараарай. Жишээ нь ном гэхэд хэвлээд номын дэлгүүрт зарах үнэ бол тусдаа ойлголт. Номыг хэвлэх эрхийг зарах үнэ бол бүтээлийн үнэлгээ гэж ойлгож болно. Балансад тусгах үнэ бол энэ “ном хэвлэх эрхийг зарах үнэ” юм. Зохиогчийн эрхийн бүтээлийн үнэлгээг баталгаажуулдаг зохицуулалт бий. Үнэлгээ комиссийн ажиллах журам байдаг.
Балансад тусгахтай холбоотойгоор бүтээлийг үнэлэх гэсэн асуудал гарч ирж байгаа учраас энэ үнэлгээн дээр их анхаарах ёстой. Зохиогчийн эрхийн үнэлгээний арга зүй бий. Дор хаяж 3 төрлийн үнэлгээний арга бий. Ерөнхийдөө одоогийн үнээр тооцох, ирээдүйн үнээр тооцох, олох ашгаар нь тооцох гэх мэт.

Захиалгаар бүтээл туурвих, орчуулга хийх

1 Сэтгэгдэл

Захиалгаар бүтээл туурвихтай холбоотой заалтыг орчуулгын ажил захиалгаар гүйцэтгэхэд хэрэглэж болно. Орчуулга хийхэд юуны өмнө эх бүтээлийн зохиогчийн эрх эзэмшигчээс нь албан ёсны зөвшөөрөл авсан байх шаардлагатай. Зөвшөөрөлгүй орчуулбал дараа нь асуудалд орж магадгүй. Ном, хэвлэлийн зохиогчийн эрх ихэнхдээ publishing company-д байдаг. Зохиогчид нь биш. Гэхдээ зохиогч нь өөрөө эрхээ эзэмших нь ч бий. Ямар ч гэсэн холбоо барьж ямар зорилгоор орчуулах гэж байгаа, тэрийгээ яаж ашиглах энэ тэр гэсэн ерөнхий байдлаа танилцуулаад зөвшөөрөл хүссэн нь дээр. Тэгээд төлбөртэй, эсвэл үнэ төлбөргүйгээр орчуулж ашиглах зөвшөөрөл авчих хэрэгтэй. Захиалагч нь өөрөө, эсвэл гүйцэтгэгч нь хэн нь байх нь хамаагүй, зөвшөөрөл авах нь чухал. Хэн нь зөвшөөрөл авах талаар захиалгаар ажил гүйцэтгэх гэрээндээ тусгаж болно. Орчуулга хийгдсэний дараа орчуулгийн бүтээлд бие даасан зохиогчийн эрх үүсдэг. Үүсмэл бүтээлийн зохиогчийн эрх гэсэн үг.

Нэг талаас захиалагч нь бүтээл захиалж хийлгэх, нөгөө талаас захиалга авч бүтээл туурвих нь их түгээмэл байдаг. Энд хэд хэдэн онцлог бий.
– Энэ хэлцлийн зүйл нь зохиогчийн эрхийн бүтээл гэж тооцогдох юу ч байж болно. Дуу, шүлэг, зураг, баримал, кино гэх мэт. Орчуулга гэх мэт үүсмэл бүтээлийг мөн захиалгаар бүтээж болно. Өмнө хэлсэнчлэн зөвшөөрлийг нь аваад шүү дээ.
– Ихэнх тохиолдолд захиалагч нь бүтээлийг өмчлөх эд хөрөнгийн эрхийг эзэмшдэг. Харин ямар ч тохиолдолд бүтээл өмчлөх амины эрх захиалагчид шилжихгүй. Амины эрх гэдэгт бүтээлдээ нэр өгөх, бүтээлийн зохиогч гэж тооцогдох, бүтээлийг нийтэд танилцуулах, тоглох, үзүүлэх үед нэрийг дурдах зэрэг эрх хамаардаг. Энэ амины эрх хэзээ ч шилждэггүй. Зүйрлэх юм бол хүүхэд өргөж авсан хүн би төрүүлсэн гэж хэлэх эрхгүй биздээ. төрүүлсэн эх нь л төрүүлсэн эх гэж тооцогдохтой адил юм даа. Бүтээл нь захиалгаар хийгдсэн, худалдагдсан, албан үүргийн дагуу хийгдсэн гээд ямар ч нөхцөл байдалд байлаа гээд зохиогчийн амины эрх хөндөгддөггүй.
Бүтээл ашиглахтай холбоотой зохиогчийн эрх харин гэрээний дагуу захиалагчид шилжих учиртай. Энэ нь бүтээлийг ашиглах, худалдах, үүсмэл бүтээл туурвих, түрээслэх гээд орлого олохтой холбоотой, эзэмшилдээ байлгахтай холбоотой эрх юм.
– Зохиогчийн эрхийн бүтээлийг захиалгаар туурвих нь захиалагч талаас тэрхүү бүтээлийг бий болгох, эзэмших, өмчлөх, ашиглах ашиг сонирхол болон санхүүгийн боломжид үндэслэгддэг. Харин тэрхүү сонирхогч этгээд нь өөрөө тэр бүтээлийг туурвих нөөц бололцоо, үүнд жишээлбэл авьяас, ур чадвар, мэдлэг, мэргэжил, дадлага, туршлага, боловсрол, сонирхол, мэдээллийн бааз, нэр хүнд, чанарын баталгаа гэх мэт зүйл байхгүй учраас гүйцэтгэгч буюу зохиогч, уран бүтээлчид хандаж байгаа хэрэг.
– Захиалгыг талууд аман байдлаар тохиролцож болох юм. Хоорондоо ярилцаад, үнэ хөлс, цаг хугацаа, бүтээлд тавигдах нөхцөл зэргээ итгэлцлийн үндсэн дээр тохирч болох талтай. Гэхдээ болж өгвөл цаасан дээр гэрээ хийсэн нь дээр. Ялангуяа бүтээлийн зохиогчийн эрхийн талаар тодорхой дурдахгүй бол дараа нь маргаан гараад байдаг тал бий.
– Гэрээг болж өгвөл загвар ашиглалгүй, гэрээний нөхцлүүдээ маш сайн тусгаад, дараа нь маргаан гарвал яах вэ гэдэг талаас нь сайн бодож хийвэл зүгээр. Иргэний хуульд заагдсан гэрээний ерөнхий нөхцлүүдийн хүрээнд хийгдэх ёстой.

Point of View is Worth 80 IQ Points

Сэтгэгдэл бичих

Point of View is Worth 80 IQ Points.

АНУ-ын зохиогчийн эрхийн хамгаалалтын талаар

Сэтгэгдэл бичих

http://www.cendi.gov/publications/04-8copyright.html

Шинэ бүтээлийн улсын нөөцийн сан гэж юу вэ

1 Сэтгэгдэл

2006 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр батлагдсан Патентын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.3-т “Оюуны өмчийн газар эрхийн хамгаалалт хийгдсэн шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг үр дүнтэй ашиглах зорилгоор шинэ бүтээлийн улсын нөөцийн сан бий болгоно”, 18.-т “Энэ хуулийн 18.3-т заасан санг бүрдүүлж байгаа бүтээлийн патент эзэмших эрхийг Оюуны өмчийн газар патент эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр эдэлнэ” гэжээ.

Эдгээр заалтаас үзвэл
1-рт энэ сан нь шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвараас бүрдэх юм байна.
2-рт эдгээр нь эрхийн хамгаалалт хийгдсэн байх шаардлагтай
3-рт санг бүрдүүлж байгаа шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загварыг ашиглахын тулд санд хамааруулах юм байна
4-рт бүтээлүүдийг санд хамааруулснаар эзэмших эрхийг нь ОӨГ эзэмшихээр байна.

Гэвч дараах асууудлууд ойлгомжгүй байна.
1-рт сан бүрдүүлэхтэй холбоотой журам боловсруулж мөрдүүлэх талаар ямар нэг заалт байхгүй байгаа.
2-рт ямар бүтээлийг ямар шалгуураар хэн санаачлан санд оруулах талаар тодорхой зүйл алга.
3-рт ОӨГ газар болон бүтээл эзэмшигч ямар эрх эдэлж, үүрэг хүлээх нь тодорхой бус байна.

Санал?

Шинэ оны мэнд

Сэтгэгдэл бичих

Older Entries